Dự án trạm bơm thân đập Nhà máy thủy điện Lai Châu

Hệ thống bơm thoát nước rò rỉ thân đập (RRTĐ) gồm một (01) trạm bơm đặt tại Ñ190,0m phía tràn xả lũ.

Theo thiết kế, lưu lượng nước rò rỉ về bể là 70 lít/giây. Với thể tích bể thu nước là 5m5m5m=125m3, như vậy có thể sau khoảng 30 phút sẽ đầy bể. Công suất thiết kế của một bơm là 250m3/h, như vậy để bơm hết lượng nước này một bơm cần khoảng 30 phút.

Trạm bơm bao gồm 2 máy bơm kiểu bơm chìm làm việc luôn phiên mỗi máy bơm có công suất 75kW, lưu lượng 250m3/h với cột nước tính toán 60m.

Các máy bơm được cố định lên bệ bê tông bằng các bu lông dưới đáy giếng tại cao độ 185m.

Trên đường ống DN200 đầu ra các bơm có bố trí các van tay DN200, van tay DN25, van điện DN200, van một chiều DN200 và các đồng hồ đo áp.

Tất cả các bơm có thể điều khiển bằng tay và tự động.

Nước từ các máy bơm được bơm thoát theo đường ống DN200, sau đó được dẫn theo hệ thống đường ống góp chung DN300 xả ra hạ lưu tại Ñ232,0 m.

Nguồn cấp cho Hệ thống bơm rò rỉ thân đập: Nguồn lực được cấp từ trạm phân phối cửa nhận nước và nguồn điều khiển sẽ được cấp từ hệ thống một chiều của nhà máy. Theo đó mỗi bơm của trạm sẽ được cấp từ một phân đoạn từ trạm phân phối cửa nhận nước

2.2. Điều kiện vận hành thực tế của trạm bơm:

– Tần suất chạy bơm: 16÷20 lần/ngày.

– Thời gian chạy bơm: 12 phút/lần (0,2 giờ/lần).

– Lưu lượng nước rò rỉ: 0,7 m3/phút (42 m3/h).

– Thời gian nước đầy bể: 03 giờ.

Công ty là đơn vị đã cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ toàn bộ hệ thống này cho thuỷ điện Lai Châu.

Để biết thông tin chi tiết về đặc tính kỹ thuật của hệ thống được lắp đặt tại nhà máy thủy điện Lai Châu, vui lòng liên hệ Mr.Tiến Phòng kỹ thuật, email: tiennd@www.8kbet.cool

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baidu
map